ดาวอังคารในอดีตเมื่อหลายพันล้านปีมาแล้วนั้น ดาวอังคารเคยมีบรรยากาศที่อบอุ่น และผิวดาวเคยมีทะเลปกคลุม ยาน Viking ที่สหรัฐ ฯ เคยส่งไปสำรวจรายงานกลับมายังโลกว่า ถึงแม้บรรยากาศของดาวอังคาร จะเจือจางกว่าโลกก็ แต่ดาวอังคารก็มีก๊าซชนิดต่าง ๆ เหมือนโลก 

มนุษย์สนใจและใฝ่ฝันที่จะได้ไปเยือน ดาวอังคารมานานหลายพันปีแล้ว นักดาราศาสตร์ชาวบาบิโลนเมื่อเห็นดาวดวงนี้ มีสีแดงเรื่อ ๆ จึงตั้งชื่อว่า Nergal ซึ่งแปลว่า มรณเทพ คนจีนโบราณเรียกดาวอังคารว่า ดาวเพลิง เพราะมีสีแดง ส่วนชาวกรีกและชาวโรมันเรียกดาวนี้ว่า ดาวสงคราม 

ในปี พ.ศ. 2420 G.V. Schiaparalli นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ Galileo ประดิษฐ์ขึ้นศึกษาดาวดวงนี้อย่างจริงจัง เขาได้เห็นร่องรอยการกระทบกระแทก โดยอุกกาบาตที่ผิวดาวอังคารและได้เห็นเส้นสายต่าง ๆ พาดผ่านผิวดาวอังคารมากมาย เขามีจินตนาการว่าเส้นมัว ๆ ที่เขาเห็นคือ "คลอง" ประจวบกับขณะนั้น Ferdinand de Lesseps ผู้เป็นสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ได้ประสบความสำเร็จในการขุดคลอง Suez ที่ยาว 150 กิโลเมตร โดยใช้เวลานานถึง 11 ปี ผู้คนในสมัยนั้น จึงคิดว่า "คลอง" บนดาวอังคารที่เห็นยาว 1,500 กิโลเมตรนั้น เป็นคลองที่เทวดาขุดแน่ ๆ 

ข้อสรุปเช่นนี้นำมาซึ่งความแตกตื่น และเมื่อนักประพันธ์ชื่อ H.G Wells ได้แต่งนวนิยายที่เกี่ยวกับมนุษย์บนดาวอังคารว่า ได้เดินทางมารุกรานโลก คนหลายคนจึงเชื่อว่ามีมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาศัยอยู่บนดาวอังคาร และเขาเหล่านี้ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเหนือมนุษย์บนโลกมาก 

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
การค้นหาก็ยังคงมีต่อไป 
(แล้วต้องลากเข้ามาเกี่ยวกับอียิปต์ซะด้วยนะ) 
group of strange terraced mounds! 
 

possible crater lake 
 

possible damaged pyramid 
 

pyramid with at least 4 levels ) 
 

Heart 
 

เขาจึงได้พยายามค้นหาสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิต ไปจนถึง สิ่งก่อสร้าง ซากปรักหักพัง 


ภาพชุดนี้ บริเวณปากปล่องภูเขา Janssen ถูกเรียกว่า Shadow เพราะเป็นเงาที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไร 
..แล้วเขาก็ไม่อธิบายไว้จริงๆด้วย - -" 
 

ลักษณะมันลอยอยู่เหนือพื้นดิน 
 

บางอันก็ลงรูไปซะแล้ว 
 

ท่อนไม้ 


และสิ่งที่ดูคล้ายพืช 
ล้วนบ่งบอกถึงสภาพทางนิเวศวิทยาที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต 
และบางทีก็คงมีอะไรบางอย่างที่ลึกลับ เลยไม่รู้ว่าคืออะไรครับ เช่นภาพต่างๆที่มีลักษณะเหมือนสิ่งประดิษฐ์
ภาพนี้ก็เช่นกัน 
 

 

ภาพพื้นผิวดาวอังคาร หมดจริงๆแล้วคับ ท่ามีภาพพื้นผิวดาวอังคารที่แสนจะลึกลับ เพิ่มเติมเข้ามาอีก
ก็จะพยายาม หามานำเสนออีครับ

Comment

Comment:

Tweet