ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน บนดวงจันทร์ไททัน : Titan Hydrocarbon Lake
ดวงจันทร์ไททัน (Titan) เป็น 1 ใน 53 ดวงจันทร์ ป็นบริวารของดาวเสาร์ (Saturn) สภาพแวดล้อมหนาวเย็นจัด -178องศาเซลเซียส เพราะห่างไกลจากดวงอาทิตย์ (Sun) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,575 กิโลเมตร มีความดันในบรรยากาศมากกว่า 60% ของโลก หากลงเดินบนพื้นดวงจันทร์ไททัน คล้ายกับเดินบนพื้นในสระว่ายน้ำบนโลก 

จมูกจะสัมผัสกลิ่นน้ำมันเบนซิน 

ดวงจันทร์ไททัน มีภูเขา หุบผา เสันทางน้ำไหล ของเหลวมีองค์ประกอบต่างจากน้ำบนโลก มีอินทรีย์ธรรมชาติ กลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซินที่ใช้เติมรถยนต์ผสมปนอยู่ เรียกว่าไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ส่วนใหญ่ไฮโดรคาร์บอนบนโลก พบในดินตามธรรมชาติ และในน้ำมันดิบ ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ดั้งนั้นดวงจันทร์ไททัน ควรมีระบบชีวิตขนาดเล็กหลบซ่อนอยู่

ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน บนดวงจันทร์ไททัน : Titan Hydrocarbon Lake

กลางวันมืดสลัว ทะเลสาบมีลมแต่ไม่มีคลื่น 

ขอบเขตทะเลสาบบนดวงจันทร์ไททัน มีขนาดใหญ่และเล็ก โดยเฉพาะแถบขั้วเหนือ แต่ละแห่งของเหลวในทะเลจะสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหว ไม่มีคลื่นน้ำ แม้ว่าอาจมีลมบ้าง สาเหตุที่ผิวน้ำไม่เคลื่อนไหวเพราะมีความหนืดของของเหลว ส่วนบนพื้น ชายฝั่งแผ่นดิน ประกอบด้วยหินน้ำแข็งสกปรกคล้ำ ทั่วไปมีความเปียกชื้น เป็นข้อสงสัยสาเหตุดังกล่าว จึงเชื่อว่ามีฝนตกบนดวงจันทร์ไททัน บนพื้นผิวล้อมรอบด้วยบรรยากาศหมอกเมฆหนา แสงสลัว ส่วนใหญ่เป็นก๊าซไนโตรเจน ก๊าซมีเทนและอีธาน

ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน บนดวงจันทร์ไททัน : Titan Hydrocarbon Lake

ทะเลสาบบนดวงจันทร์ไททัน มีดังนี้ 

• Kraken Mare (ทะเลสาบ ปลาหมึกยักษ์) 
เป็นความหมายในตำนานของสัตว์ทะเลโบราณ กล่าวว่าอาศัยอยู่นอกชายฝั่งของนอร์เวย์และกรีนแลนด์ ขนาดใหญ่ความยาวรวมทั้งหนวด 13-15 เมตร มีรูปลักษณ์น่ากลัว ทำให้มันเป็น สัตว์ประหลาดทะเล ที่ปรากฎอยู่ละครต่างๆของตำนานยุโรป 

Kraken Mare (ทะเลสาบ ปลาหมึกยักษ์) อยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือ ของ ดวงจันทร์ไททัน มีพื้ีนที่ 400,000
ตร.กม.นับว่าเป็น ทะเลไฮโดรคาร์บอนเหลว ใหญ่ที่สุด เทียบได้เป็น 5 เท่าของ ทะเลสาบสุพีเรีย ซึ่งเป็น ทะเลสาบ 
ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และจัดเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• Ligeia Mare (ทะเลสาบ ดอกไม้นรกสาป) 
เป็นหมายความ ชื่อเรียกเทพกรีกในตำนานเทพเจ้า คือ ไซเรน เป็นสิ่งมีชีวิตสวยงาม แต่อันตรายมากเปรียบเสมือนดอกไม้ แสนสวย แต่มีพิษสงร้าย อยู่ในบริเวณที่ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน มีพื้นที่ 126,000 ตร.กม.ชายฝั่งรวมกันกว่า 2,000 กม. มีแต่ความเงียบ ชายฝั่งภูมิประเทศ ถูกกัดเซาะ บางส่วนภูมิประเทศขรุขระ

บางส่วนสามารถมอง เห็นพื้นใต้น้ำ เพราะมีความลึก น้อยกว่า 5 เมตร เป็นบริเวณไฮโดรคาร์บอนเหลว ไม่เข้มข้น แสงจึงผ่านลงไปได้ และส่วนที่กว้างสุดราว 500 กม.ส่วนที่มีความลึกมากที่สุดถึง 170 เมตร พื้นผิวทะเลสาบจะดำมืดแสงผ่านไม่ได้ดีนัก

• Punga Mare (ทะเลสาบ น่าเกลียด อมตะ) 

เป็นความหมายในตำนานเรื่องเมารี เป็นเทพแห่งท้องทะเล บรรพบุรุษของปลาฉลามและจิ้งจก ได้รวมแสดงความน่าเกลียดไว้ทั้งหมดเป็นทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนเหลวอยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือของดวงจันทร์ไททัน มีความยาว 380 กม.

ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน บนดวงจันทร์ไททัน : Titan Hydrocarbon Lake

ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน บนดวงจันทร์ไททัน : Titan Hydrocarbon Lake

• Jingpo Lacus (ทะเลสาบ จิงป่อ) 

ตั้งชื่อตามทะเลสาบในประเทศจีน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุของภูเขา เมื่อราว 10,000 ปีมาแล้ว ทะเลสาบ บนโลกแห่งนี้ มีชื่อเสียงของ หน้าผาเป็นหินปูนขรุขระ ส่วนทะเลสาบที่อยู่ใน ดินแดนขั้วเหนือของดวงจันทร์ไททัน มีความยาว 240 กม. เต็มไปด้วย ไฮโดรคาร์บอนเหลว มีกลิ่นน้ำมันเบนซิน และกลิ่นเหม็นก๊าซธรรมชาติ

• Bolsens Lacus (ทะเลสาบ โบเซนา) 
มาจากชื่ิอทะเลสาบ ในอิตาลี Lake Bolsena (อิตาลี : Lago di Bolsena ) ลักษณะเป็น ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ 
เกิดราว 370,000 ปีที่ผ่านมา ทะเลสาบบนโลกนี้ ทั้งหมดมาจากน้ำแข็ง น้ำฝน และ น้ำที่ไหล มารวมกัน ส่วนทะเล สาบอยู่ที่ แดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน มีความกว้าง 101 กม. มีส่วนไหลริน มาจากฝนไฮโดรคาร์บอนเหลวรวมกับก๊าซไนโตรเจน ก๊าซมีเทน และอีธาน

• Ladoga Lacus (ทะเลสาบ ลาโดกา) 

มาจากชื่อ ทะเลสาบโบราณ เป็นส่วนหนึ่งของ ทะเลบอลติก (ทะเลสาบน้ำแข็ง) มีอายุระหว่าง 11,500 -12,500 ปี มีพื้นที่ รับน้ำ 18,000 ตร.กม. ยาว 219 กม. และ มีความกว้างเฉลี่ย 83 กม. ลึกสูงสุดประมาณ 230 ม.และ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐคาเรเลีย ตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย นอกเมืองเซนต์ปีเตอร์ส นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่อันดับ 14 ของโลก 

ส่วนชื่อเดียวกันนี้ อยู่บริเวณ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน เป็นทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนเหลว ความกว้าง 110 กม. มีความเย็นจัด ติดลบเกือบ 200 องศา ต่างจากบนโลกมาก

• Neagh Lacus (ทะเลสาบ นีก) 

เป็นทะเลสาบน้ำจืดในภาคเหนือของไอร์แลนด์ มีพื้นที่รับน้ำ 4,550 ตร.กม ยาว 30 กม. และมีความกว้าง 15 กม.ลึกสูง สุดคือประมาณ 25 ม. ส่วนทะเลสาบ ที่อยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททันนั้น มีความกว้าง 98 กม.ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็น ไฮโดรคาร์บอนเหลว ใช้ดื่มกินไม่ได้

• Kiva Lacus (ทะเลสาบคีวู) 

บนโลก เป็นทะเลสาบบริเวณประเทศรวันดา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ส่วนที่อยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน มีความกว้าง 77.5 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยไฮโดรคาร์บอนเหลว

• MacKay Lacus (ทะเลสาบ แมคเคย์) 
ลักษณะบนโลก เป็นชื่อของทะเลสาบเกลือ กระจายอยู่ทั่ว ในออสเตรเลียตะวันตกและทางเหนือ เป็นเขตทุรกันดารของทวีปนี้ ชื่อเดียวกันอยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน เป็นทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนเหลวโดย มีความกว้าง 180 กม.

ทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน บนดวงจันทร์ไททัน : Titan Hydrocarbon Lake

References :NASA, ESA

Comment

Comment:

Tweet