มันคืออะไร? ไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ การที่เหล่าวัถตุคล้ายหอคอยขนาดยักษ์เคลื่อนที่ได้
การเคลื่่อนที่ เหมือนโดนกระแสลมพัด ก้อนหินเหล่านั้นค่อยๆเคลื่อนที่ไปเหมือนกับเหตุการณ์ หินเดินได้ ที่อุทยานแห่งชาติเดท วัลลี่ย์ Sailing Stones เป็น 1 ใน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ยังคงเป็น ปริศนา ที่เกิดขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติเดท วัลลี่ย์ (Death Valley National Park) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศ สหรัฐอเมริกาส่งที่พบก็คือ จะพบร่องรอยการเคลื่อนที่ของก้อนหิน ที่ทิ้งไว้บนดินเหนียวที่แห้งเป็นทางยาว โดยปรากฏการณ์ธรรมชาติ นี้จะเกิดขึ้นทุก 2 - 3 ปี ครั้ง และหินบางก้อนก็ใช้เวลากว่า 3 - 4 ปีในการเคลื่อนที่

แต่.... บนดวงจันทร์ ไม่มีชั้นบรรยากาศ ไม่มีลม แล้ว มัน มัน มันนน.... เคลื่อนที่ได้อย่างไรซึ่งถ้าดูจาก ร่องรอยการเคลื่อนที่แล้ว ไม่ได้ราบเรียบ แต่กลับ เป็นหลุม เหมือนการก้าวกระโดด แล้วค่อยๆ
ตะเกียดตะกายแล้วก้าวต่อไปอย่างลึกลับ...
 

Comment

Comment:

Tweet